Systeem Keizer – HZP

Indeling voor ronde 15

Wit Zwart
Gerdinand Nijhuis Jan Hoekstra
Gosse de Jong Frans Koppenol
Henk-Jan Bezemer Wijgert Veerman
Klaas Winters Johan Engbersen *
Tom Hop Johnny Winters *
Adriaan Kraayeveld Jan Dijkstra
Douwe Boersma Reitze Douma
Eric de Groot Rene Brouwer
Willem Havinga Klaas Geerts
Michel Punter Oene Kramer
Mak Wigmans Herman van Elburg
Gerrit Hemstede Afwezig met geldige reden
Teun Groothedde Afwezig met geldige reden
Martin Brand Afwezig met geldige reden
Henk Kollen Afwezig met geldige reden