Maandag bereikte ons het bericht dat Mink  Abma op 92 jarige leeftijd is overleden.

Mink Abma was een van de eerste leden van HZP , toen nog gevestigd in het restaurant Het Zwarte Paard. Een precieze datum  is niet bekend maar het moet ergens in het  seizoen 1966 1967 zijn geweest.

De laatste jaren liet zijn gezondheid hem in de steek. Mede door hulp van een aantal schaakleden, met name Gerrit Ekkelkamp die hem trouw elke week vanaf zorgcentrum Oldenhage  naar  Het Hervormd Centrum begeleide, kon hij toch nog komen schaken.

Zelfs toen hij tijdens de nieuwbouw van Odenhage voor 2 jaar naar Lemele moest verhuizen werd hij opgehaald en thuis gebracht door Henk Gaasbeek of door de regiotaxi.

Mink speelde zijn laatste seizoen in 2017-2018.

Condoleances, S.R.Abma,  Hallerbroek 10, 7683 PG Den Ham

Namens leden en bestuur HZP.